ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUTKI Z 2018 ROKU

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2018 roku

Nr Z dnia W sprawie Pobierz
1/18
5 stycznia 2018 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Plik PDF

2/18
5 stycznia 2018 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Plik PDF

3/18
23 styczeń 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

4/18
30 stycznia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki za IV kwartał 2017 r.

Plik PDF

5/18
28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

6/18
23 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r.

Plik PDF

7/18
28 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2017 r.

Plik PDF

8/18
29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

9/18
9 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych w Urzędzie Gminy Rutki

Plik PDF

10/18
24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2017 rok 

Plik PDF

11/18
25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

12/18
30 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

Plik PDF

13/18
30 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

14/18
10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych w Urzędzie Gminy Rutki

Plik PDF

15/18
23 maja 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

16/18
25 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

17/18
29 maj 2018 r.
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rutki za 2017 rok

Plik PDF

18/18
11 czerwiec 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

19/18
11 czerwca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

20/18
29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

21/18
2 lipca 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

Plik PDF

22/18
10.07.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

23/18
31.07.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki za II kw. 2018 r.

Plik PDF

24/18
8.08.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

25/18
17.08.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

26/18
21.08.2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

Plik PDF

27/18
24.08.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plik PDF

27A/18
10.09.2018 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Plik PDF

28/18
25.09.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

29/18
28.09.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

30/18
19.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

31/18
25.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

34/19
26.09.2019
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta do spraw Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rutki.      

 

Plik PDF

37/19
16.10.2019
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rutki.

Plik DOC

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2018-06-25

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2018-07-17

Rejestr zmian