ROK 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2019 roku

Pobierz

Nr. Z dnia W sprawie Pobierz
1/19 9 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok Pobierz
2/19 9 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok Pobierz
3/19 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
4/19 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
5/19 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
6/19 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
8/19 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r. Pobierz
9/19 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
10/19 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Pobierz
11/19 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Rutki sprawozdania finansowego za 2018 r. Pobierz
12/19 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
13/19 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Rutki Pobierz
14/19 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
15/19 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich Pobierz
16/19 31 maja 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rutki za 2019 rok Pobierz
17/19 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rutki za 2018 rok Pobierz
18/19 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Pobierz
19/19 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
20/19 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Pobierz
22/19 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
23/19 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2019-2022 Pobierz
24/19 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Rutki Pobierz
25/19 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich Pobierz
26/19 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
27/19 24 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki z II kwartał 2019 r. Pobierz
28/19 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rutki Pobierz
29/19 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku Pobierz
31/19 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich Pobierz
32/19 6 wrzesień 2019 r w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Pobierz
33/19 9 wrzesień 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Pobierz
34/19 26 wrzesień 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rutki Pobierz
35/19 26 wrzesień 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
36/19 7 październik 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
37/19 16 październik 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Rutki Pobierz
38/19 16 październik 2019 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela emeryta lub rencistę oraz nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne, będących nauczycielami zlikwidowanego Gimnazjum w Rutkach, dla których Gimnazjum w Rutkach było ostatnim miejscem pracy Pobierz
39/19 24 październik 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
40/19 14 listopad 2019 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2020 - 2025 Pobierz
41/19 14 listopad 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
42/19 14 listopad 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczengo i o wolontariacie na rok 2020 Pobierz
43/19 15 listopad 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
44/19 21 listopad 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
45/19 2 grudzień 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz
46/19 2 grudzień 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia Pobierz
47/19 2 grudzień 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych Pobierz
48/19 14 grudzień 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2019 rok Pobierz

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szeligowski

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2019-11-28

Rejestr zmian