LATA 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Rutki podjęte w latach 2014-2018

Nr uchwały
Z dnia
Tytuł
Pobierz
1/I/14
28.11.2014 r.
Uchwała Nr 1/I/14 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

2/I/14
28.11.2014 r.
Uchwała Nr 2/I/14 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

3/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 3/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rutki

Plik PDF

4/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 4/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Plik PDF

5/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 5/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowej

Plik PDF

6/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 6/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury

Plik PDF

7/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 7/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu

Plik PDF

8/II/14
8.12.2014 r.
Uchwała Nr 8/II/14 Rady Gminy Rutki z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

Plik PDF

9/III/14
19.12.2014 r.
Uchwała Nr 9/III/14 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Plik PDF

10/III/14
19.12.2014 r.
Uchwała Nr 10/III/14 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

11/III/14
19.12.2014 r.
Uchwała Nr 11/III/14 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki

Plik PDF

12/III/14
19.12.2014 r.
Uchwała Nr 12/III/14 Rady Gminy Rutki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

13/IV/14
30.12.2014 r.
Uchwała Nr 13/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zmiany uchwały w uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2014 rok

Plik PDF

14/IV/14
30.12.2014 r.
Uchwała Nr 14/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2014-2017

Plik PDF

15/IV/14
30.12.2014 r.
Uchwała Nr 15/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

Plik PDF

16/IV/14
30.12.2014 r.
Uchwała Nr 16/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2015 rok

Plik PDF

17/IV/14
30.12.2014 r.
Uchwała Nr 17/IV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

Plik PDF

18/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 18/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

19/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 19/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

Plik PDF

20/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 20/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Narew" w Grądach Woniecko

Plik PDF

21/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 21/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2015 r.

Plik PDF

22/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 22/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rutki

Plik PDF

23/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 23/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Plik PDF

24/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 24/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży 

Plik PDF

25/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 25/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok

Plik PDF

26/V/15
27.03.2015 r.
Uchwała Nr 26/V/15 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

27/VI/15
29.04.2015 r.
Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2015 r.

Plik PDF

28/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 28/VII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

29/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 29/VII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

Plik PDF

30/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 30/VII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2014 rok

Plik PDF

31/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 31/VII/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia w Gminie Rutki odrębnego obwodu głosowania

Plik PDF

32/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 32/VII/15  Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Plik PDF

33/VII/15
30.06.2015 r.
Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowej

Plik PDF

34/VIII/15
16.09.2015 r.
Uchwała Nr 34/VIII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2015 rok

Plik PDF

35/VIII/15
16.09.2015 r.
Uchwała Nr 35/VIII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2014 r.

Plik PDF

36/VIII/15
16.09.2015 r.
Uchwała Nr 36/VIII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie utworzenia w Gminie Rutki odrębnego obwodu głosowania

Plik PDF

37/VIII/15
16.09.2015 r.
Uchwała Nr 37/VIII/15 Rady Gminy Rutki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia "Łomżyńskie Forum Samorządowe"

Plik PDF

38/IX/15
30.10.2015 r.
Uchwała Nr 38/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

39/IX/15
30.10.2015 r.
Uchwała Nr 39/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019

Plik PDF

40/IX/15
30.10.2015 r.
Uchwała Nr 40/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Plik PDF

41/IX/15
30.10.2015 r.
Uchwała Nr 41/IX/15  Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Plik PDF

42/IX/15
30.10.2015 r.
Uchwała Nr 42/IX/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Plik PDF

43/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 43/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

44/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 44/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rutki na lata 2015-2020

Plik PDF

45/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 45/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Plik PDF

46/X/2015
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 46/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

Plik PDF

47/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 47/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2016 rok

Plik PDF

48/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 48/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Plik PDF

49/X/15
13.12.2015 r.
Uchwała Nr 49/X/15 Rady Gminy Rutki z dnia 13 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Plik PDF

50/XI/15
30.12.2015 r.
Uchwała Nr 50/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2015

Plik PDF

51/XI/15
30.12.2015 r.
Uchwała Nr 51/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

Plik PDF

52/XI/15
30.12.2015 r.
Uchwała Nr 52/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

53/XI/15
30.12.2015 r.
Uchwała Nr 53/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2016-2025

Plik PDF

54/XI/15
30.12.2015 r.
Uchwała Nr 54/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2016

Plik PDF

55/XII/15
30.12.2015 r.
 Uchwała Nr 55/XI/15 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2016

Plik PDF

56/XII/16
29.01.2016 r.
Uchwała Nr 56/XII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia w Gminie Rutki odrębnego obwodu głosowania

Plik PDF

57/XII/16
29.01.2016 r.
Uchwała Nr 57/XII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rutki na lata 2016-2018

Plik PDF

58/XII/16
29.01.2016 r.
Uchwała Nr 58/XII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Plik PDF

59/XII/16
29.01.2016 r.
Uchwała Nr 59/XII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

60/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 60/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

61/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 61/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2019

Plik PDF

62/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 62/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu

Plik PDF

63/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 63/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Plik PDF

64/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 64/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2016 roku

Plik PDF

65/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 65/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Narew" w Grądach Woniecko

Plik PDF

66/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 66/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Rutki pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2015-2020"

Plik PDF

67/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 67/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia delegatów w skład Stowarzyszenia "Łomżyńskie Forum Samorządowe"

Plik PDF

68/XIII/16
6.03.2016 r.
Uchwała Nr 68/XIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 6 marca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

69/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 69/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2015 rok

Plik PDF

70/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 70/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2015 rok

Plik PDF

71/XIV/16
27.06.2016 r.
 Uchwała Nr 71/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

72/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 72/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019

Plik PDF

73/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 73/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutki

Plik PDF

74/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 74/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik PDF

75/XIV/16
27.06.2016 r.
Uchwała Nr 75/XIV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plik PDF

76/XV/16
30.06.2016 r.
Uchwała Nr 76/XV/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia Gminy Rutki ze związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Plik PDF

77/XVI/16
30.09.2016 r.
Uchwała Nr 77/XVI/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

78/XVI/16
30.09.2016 r.
Uchwała Nr 78/XVI/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 

Plik PDF

79/XVI/16
30.09.2016 r.
Uchwała Nr 79/XVI/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

80/XVI/16
30.09.2016 r.
Uchwała Nr 80/XVI/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach" oraz nadania jej statutu

Plik PDF

81/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 81/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

82/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 82/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 

Plik PDF

83/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 83/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu

Plik PDF

84/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 84/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok

Plik PDF

85/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 85/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Plik PDF

86/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 86/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości za rok 2017

Plik PDF

87/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 87/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Plik PDF

88/XVII/16
28.10.2016 r.
Uchwała Nr 88/XVII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

89/XVIII/16
28.11.2016 r.
Uchwała Nr 89/XVIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Komunikacji w Łomży

Plik PDF

90/XVIII/16
28.11.2016 r.
Uchwała Nr 90/XVIII/16 Rady Gminy Rutki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum

Plik PDF

91/XX/16
30.12.2016 r.
Uchwała Nr 91/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

92/XX/16
30.12.2016 r.
Uchwała Nr 92/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

93/XX/16
30.12.2016 r.
Uchwała Nr 93/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

94/XX/16
30.12.2016 r.
Uchwała Nr 94/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na 2017 rok

Plik PDF

95/XX/16
30.12.2016 r.
Uchwała Nr 95/XX/16 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na 2017 rok

Plik PDF

96/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 96/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

97/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 97/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Plik PDF

98/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 98/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

99/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 99/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Plik PDF

100/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 100/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

101/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 101/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

102/XXI/17
17.02.2017 r.
Uchwała Nr 102/XXI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

103/XXII/17
27.03.2017 r.
Uchwała Nr 103/XXII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

104/XXII/17
27.03.2017 r.
Uchwała Nr 104/XXII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku

Plik PDF

105/XXII/17
27.03.2017 r.
Uchwała Nr 105/XXII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych

Plik PDF

106/XXII/17
27.03.2017 r.
Uchwała Nr 106/XXII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Narew" w Grądach-Woniecko

Plik PDF

107/XXII/17
27.03.2017 r.
Uchwała Nr 107/XXII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

108/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 108/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2016 r.

Plik PDF

109/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 109/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2016 rok

Plik PDF

110/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 110/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2016 rok

Plik PDF

111/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 111/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

112/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 112/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki 

Plik PDF

113/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 113/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

114/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 114/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

115/XXIII/17
26.06.2017 r.
Uchwała Nr 115/XXIII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rutki na lata 2011-2020

Plik PDF

116/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 116/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 rokuw sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

117/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 117/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

118/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 118/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu

Plik PDF

119/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 119/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Plik PDF

120/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 120/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko

Plik PDF

121/XXIV/17
25.09.2017 r.
Uchwała Nr 121/XXIV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołomyi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołomyi

Plik PDF

122/XXV/17
30.10.2017 r.
Uchwała Nr 122/XXV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok

Plik PDF

123/XXV/17
30.10.2017 r.
Uchwała Nr 123/XXV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

124/XXV/17
30.10.2017 r.
Uchwała Nr 124/XXV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu

Plik PDF

125/XXV/17
30.10.2017 r.
Uchwała Nr 125/XXV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Plik PDF

126/XXV/17
30.10.2017 r.
Uchwała Nr 126/XXV/17 Rady Gminy Rutki z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Plik PDF

127/XXVI/17
16.12.2017 r.
Uchwała Nr 127/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok.

Plik PDF

128/XXVI/17
16.12.2017 r.
Uchwała Nr 128/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020

Plik PDF

129/XXVI/17
16.12.2017 r.
Uchwała Nr 129/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Plik PDF

130/XXVI/17
16.12.2017 r.
Uchwała Nr 130/XXVI/17 Rady Gminy Rutki z dnia 16 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Plik PDF

131/XXVII/17
29.12.2017 r.
Uchwała Nr 131/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

132/XXVII/17
29.12.2017 r.
Uchwała Nr 132/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

133/XXVII/17
29.12.2017 r.
Uchwała Nr 133/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na rok 2018

Plik PDF

134/XXVII/17
29.12.2017 r.
Uchwała Nr 134/XXVII/17 Rady Gminy Rutki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na rok 2018

Plik PDF

135/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 135/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

136/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 136/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

137/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 137/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r.w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

138/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 138/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rutki na okręgi wyborcze

Plik PDF

139/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 139/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rutki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

140/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 140/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2018 r.

Plik PDF

141/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 141/XXVIII/18 Rady Gminy rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

142/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 142/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Plik PDF

143/XXVIII/18
23.03.2018 r.
Uchwała Nr 143/XXVIII/18 Rady Gminy Rutki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

144/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Rutki za 2017 r.

Plik PDF

145/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2017 rok

Plik PDF

146/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

147/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

148/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutki

Plik PDF

149/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

150/XXIX/18
25.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

151/XXX/18
23.07.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

152/XXX/18
23.07.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

153/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

154/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

155/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu

Plik PDF

156/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Plik PDF

157/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej

Plik PDF

158/XXXI/18
11.09.2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rutki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Plik PDF

159/XXXII/18
19.10.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2018 rok

Plik PDF

160/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2018-2021

Plik PDF

161/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Plik PDF

162/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie zmian w statucie Gminy Rutki

Plik PDF

163/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rutki

Plik PDF

164/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Plik PDF

165/XXXII/18
19.10.2018 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-20

Rejestr zmian