ROK 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki z 2020 roku

 

Nr. Z dnia W sprawie Pobierz
1/20 8 stycznia
2020 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok Pobierz
2/20 2 stycznia
2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Rutki na rok szkolny 2020/2021 Pobierz
3/20 17 stycznia
2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
4/20 3 lutego
2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
5/20 5 lutego
2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich Pobierz
6/20 5 lutego
2020 r.
w sprawie zrzeczenia sie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką Pobierz
7/20

5 lutego
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
8/20

24 lutego
2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach  2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Pobierz
10/20

24 lutego
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
11/20

27 lutego
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
12/20

9 marca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
13/20

11 marca
2020 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Pobierz
14/20

12 marca
2020 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Pobierz
15/20

19 marca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok Pobierz
16/20

23 marca
2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Pobierz
17/20

26 marca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
18/20

30 marca
2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2019 rok

Pobierz
19/20

30 marca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
20/20

1 kwietnia
2020 r.

w sprawie podjęcia działań związanych z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19

Pobierz
21/20

1 kwietnia
2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Pobierz
22/20

27 kwietnia
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
23/20

27 kwietnia
2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki za I kwartał
2020 r.

Pobierz
24/20

27 kwietnia
2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Rutki w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19

Pobierz
25/20

4 maja
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
26/20

4 maja
2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Pobierz
28/20

25 maja
2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady postępowania w Urzędzie Gminy Rutki w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19

Pobierz
29/20

29 maja
2020 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rutki za 2019 r.

Pobierz
30/20

29 maja
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
31/20

5 czerwca
2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Pobierz
32/20

16 czerwca
2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
33/20

16 czerwca
2020 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Rutki w 2020 r.

Pobierz
34/20

19 czerwca
2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Rutki w 2020r.

Pobierz
35/20

23 czerwca
2020 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rutki za 2019 rok

Pobierz
36/20

25 czerwca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
37/20

30 czerwca
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
39/20

3 lipca
2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Pobierz
40/20

7 lipca
2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
41/20

20 lipca
2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Pobierz
42/20

23 lipca
2020r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki za II
kwartał 2020 r.

Pobierz
43/20

6 sierpnia
2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
45/20

27 sierpnia
2020r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rutki oraz przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Pobierz
46/20

28 sierpnia
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
49/20

30 września
2020 r.

w sprawie  powołania  koordynatora oraz zespołu  ds. dostępności

Pobierz
52/20

5 października
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
56/20

19 października
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
58/20

30 października
2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Rutki za III
kwartał 2020 r.

Pobierz
59/20

12 listopada
2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz
61/20

13 listopada
2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2021 rok

Pobierz
62/20

13 listopada
2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2020 rok

Pobierz
63/20

30 listopda
2020 r.

w sprawie podjęcia działań związanych z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
choroby COVID-19.

Pobierz
64/20

2 grudnia
2020 r.

w sprawie podjęcia działań związanych z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19.

Pobierz

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szeligowski

Data wytworzenia: 2020-01-20

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Modyfikujący: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2020-12-03

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2020-01-20

Rejestr zmian