LATA 2007-2009

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki - 2009 rok

Lp.

Nr zarządzenia

Z dnia

Tytuł

Treść zarządzenia do pobrania

1.

 

1/09

23 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

2.

 

2/09

27 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

3.

 

3/09

27 stycznia 2009 r.

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatkowej i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

Plik PDF

4.

 

4/09

5 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

5.

 

5/09

11 lutego 2009 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

6.

 

6/09

12 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

7.

 

7/09

12 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

8.

 

8/09

16 lutego 2009 r.

w sprawie określenia stanowisk oraz rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Plik PDF

9.

 

9/09

16 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Rutki Nr 105/2006 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej

Plik PDF

10.

 

10/09

16 lutego 2009 r.

w sprawie postępowania w urzędzie z materiałami i dokumentami oznaczonymi klauzulą „zastrzeżone”

Plik PDF

11.

 

11/09

12 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Plik PDF

12.

 

12/09

31 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

13.

 

13/09

14 maja 2009 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Plik PDF

14.

 

14/09

26 maja 2009 r.

w sprawie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego „Funkcjonowanie gminy w 72 godzinie braku dostaw energii elektrycznej

Plik PDF

15.

 

15/09

28 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

16.

 

16/09

29 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

17.

 

17/09

5 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

18.

 

18/09

8 czerwca 2009 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Plik PDF

19.

 

19/09

8 czerwca 2009 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Wewnętrznej do przygotowania i przeprowadzenia wszelkich postępowań związanych z wyborem usługodawców i dostawców do projektu „Nadzieja na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym do zbadania rynku oraz dokonania oceny złożonych ofert

Plik PDF

20.

 

20/09

25 czerwca 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Gminy

Plik PDF

21.

 

21/09

26 czerwca 2009 r.

 

Plik PDF

22.

 

22/09

14 lipca 2009 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

23.

 

23/09

17 lipca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

24.

 

24/09

6 sierpnia 2009 r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2009 roku

Plik PDF

25.

 

25/09

 

 

Plik PDF

26.

 

26/09

1 września 2009 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Rutkach

Plik PDF

27.

 

27/09

30 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

28.

 

28/09

28 października 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Plik PDF

29.

 

29/09

6 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

30.

 

30/09

13 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Plik PDF

31.

 

31/09

30 listopada 2009 r.

uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Rutkach

Plik PDF

32.

 

32/09

30 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

33.

 

33/09

30 listopada 2009 r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Plik PDF

34.

 

34/09

5 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

35.

 

35/09

 

 

Plik PDF

36.

 

36/09

11 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

37.

 

37/09

11 grudnia 2009 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku oprogramowania komputerowego w komórce księgowości podatkowej Urzędu Gminy w Rutkach

Plik PDF

38.

 

38/09

31 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

39.

 

39/09

31 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki - 2008 rok

Lp.

Nr zarządzenia

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1.

 

1/08

31 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Rutkach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Plik PDF

2.

 

2/08

5 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Plik PDF

3.

 

3/08

10 marca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rutki na lata 2005-2015

Plik PDF

4.

 

4/08

20 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

5.

 

5/08

20 marca 2008 r.

w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Rutki

Plik PDF

6.

 

6/08

7 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

7.

 

7/08

15 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

8.

 

8/08

3 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad pracy Komisji Konkursowej

Plik PDF

9.

 

9/08

25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

10.

 

10/08

23 lipca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

11.

 

11/08

7 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Plik PDF

12.

 

12/08

19 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

13.

 

13/08

22 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku klęski żywiołowej, która miała miejsce w dniu 15-16 sierpnia 2008 r. na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

14.

 

14/08

22 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach Woniecko

Plik PDF

15.

 

15/08

22 sierpnia 2008 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołomyi

Plik PDF

16.

 

16/08

10 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

17.

 

17/08

24 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

18.

 

18/08

30 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

19.

 

19/08

31 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

20.

 

20/08

4 listopada 2008 r,

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Rutki

Plik PDF

21.

 

21/08

4 listopada 2008 r.

w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

Plik PDF

22.

 

22/08

10 listopada 2008 r,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

23.

 

23/08

14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok

Plik PDF

24.

 

24/08

5 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy finansowej mieszkańcom Gminy Rutki, których budynki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku huraganu

Plik PDF

25.

 

25/08

22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rutki - 2007 rok

Lp.

Nr zarządzenia

Z dnia

Tytuł

Pobierz

1.

 

1/07

29 stycznia 2007 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku

Plik PDF

2.

 

2/07

29 stycznia 2007 r.

w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku

Plik PDF

3.

 

3/07

6 lutego 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

4.

 

4/07

16 lutego 2007 r.,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

5.

 

5/07

9 marca 2007 r,

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Plik PDF

6.

 

6/07

13 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

7.

 

7/07

17 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

8.

 

8/07

16 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

9.

 

9/07

30 maja 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach

Plik PDF

10.

 

10/07

6 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

11.

 

11/07

6 czerwca 2007 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Plik PDF

12.

 

12/07

29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

13.

 

13/07

29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

14.

 

14/07

20 lipca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

15.

 

15/07

30 lipca 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Rutkach

Plik PDF

16.

 

16/07

10 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Plik PDF

17.

 

17/07

27 sierpnia 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach

Plik PDF

18.

 

18/07

27 sierpnia 2007 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Rutkach

Plik PDF

19.

 

19/07

27 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

20.

 

20/07

11 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

21.

 

21/07

26 września 2007 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Plik PDF

22.

 

22/07

28 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

23.

 

23/07

11 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

24.

 

24/07

22 października 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

25.

 

25/07

6 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

26.

 

26/07

14 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Plik PDF

27.

 

27/07

20 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

28.

 

28/07

21 listopada 2007 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plik PDF

29.

 

29/07

28 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

30.

 

30/07

19 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

31.

 

31/07

30 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Plik PDF

32.

 

32/07

30 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania gminnego koordynatora do spraw realizacji Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Plik PDF

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2018-06-01

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-06-29

Rejestr zmian