LATA 2006-2010

 

Lp.

Nr uchwały

Z dnia

Tytuł

Pobierz

 1.  

1/I/06

24.11.2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

2/I/06

24.11.2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

3/II/06

1.12.2006

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

4/II/06

1.12.2006

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Plik PDF

 1.  

5/II/06

1.12.2006

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowej

Plik PDF

 1.  

6/II/06

1.12.2006

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury

Plik PDF

 1.  

7/II/06

1.12.2006

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu

Plik PDF

 1.  

8/III/06

20.12.2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

 1.  

9/III/06

20.12.2006

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

 1.  

10/III/06

20.12.2006

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych za 2007 rok

Plik PDF

 1.  

11/III/06

20.12.2006

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2007 rok

Plik PDF

 1.  

12/III/06

20.12.2006

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli działających w imieniu Gminy Rutki w pracach Lokalnej Organizacji Turystycznej – Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Plik PDF

 1.  

13/III/06

20.12.2006

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Plik PDF

 1.  

14/III/06

20.12.2006

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

Plik PDF

 1.  

15/III/06

20.12.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Plik PDF

 1.  

16/III/06

20.12.2006

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

17/IV/06

29.12.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Plik PDF

 1.  

18/IV/06

29.12.2006

w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

19/IV/06

29.12.2006

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

20/IV/06

29.12.2006

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki obszaru Brama na Bagna

Plik PDF

 1.  

21/IV/06

29.12.2006

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

22/V/07

23.02.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015

Plik PDF

 1.  

23/V/07

23.02.2007

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Plik PDF

 1.  

24/VI/07

26.04.2007

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

25/VI/07

26.04.2007

w sprawie zatwierdzenia cen za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

26/VI/07

26.04.2007

w sprawie udzielenia absolutorium

Plik PDF

 1.  

27/VI/07

26.04.2007

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Plik PDF

 1.  

28/VII/07

28.06.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

29/VIII/07

31.07.2007

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie uznania lasu za ochronny

Plik PDF

 1.  

30/VIII/07

31.07.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

31/IX.07

21.08.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

32/IX/07

21.08.2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Rutki za lata 2004-2006

Plik PDF

 1.  

33/IX/07

21.08.2007

w sprawie wyga mandatu radnego

Plik PDF

 1.  

34/IX/07

21.08.2007

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Plik PDF

 1.  

35/X/07

12.09.2007

w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

36/X/07

12.09.2007

w sprawie zmiany zawartego porozumienia międzygminnego

Plik PDF

 1.  

37/X/07

12.09.2007

wyrażająca opinię w sprawie finansowego wsparcia przez Gminę Rutki organizacji pozarządowej pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze

Plik PDF

 1.  

38/XI/97

29.10.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

39/XI/07

29.10.2007

w sprawie wyboru ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie

Plik PDF

 1.  

40/XI/07

29.10.2007

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Plik PDF

 1.  

41/XI/07

29.10.2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

42/XII/07

23.11.2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

 1.  

43/XII/07

23.11.2007

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

 1.  

44/XII/07

23.11.2007

w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Plik PDF

 1.  

45/XII/07

23.11.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

46/XIII/07

17.12.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

47/XIII/07

17.12.2007

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Transportu

Plik PDF

 1.  

48/XIII/07

17.12.2007

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

49/XIII/07

17.12.2007

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

50/XIII/07

17.12.2007

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki na lata 2007 - 2013

Plik PDF

 1.  

51/XIV/07

28.12.2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Plik PDF

 1.  

52/XIV/07

28.12.2007

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

Plik PDF

 1.  

53/XIV/07

28.12.2007

w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”

Plik PDF

 1.  

54/XIV/07

28.12.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015

Plik PDF

 1.  

55/XIV/07

28.12.2007

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze do inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Plik PDF

 1.  

56/XIV/07

28.12.2007

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

57/XV/08

31.03.2008

w sprawie zatwierdzenia cen za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

58/XV/08

31.03.2008

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2008 rok

Plik PDF

 1.  

59/XV/08

31.03.2008

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzących dożywianie uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

60/XV/08

31.03.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

 1.  

61/XV/08

31.03.2008

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania realizowana w formie posiłku

Plik PDF

 1.  

62/XV/08

31.03.2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

63/XV/08

31.03.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

64/XV/08

31.03.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010

Plik PDF

 1.  

65/XV/08

31.03.2008

w sprawie zabezpieczenia dotacji w formie weksla „in blanco”

Plik PDF

 1.  

66/XV/08

31.03.2008

w sprawie udzielenia absolutorium

Plik PDF

 1.  

67/XVI/08

24.06.2008

wyrażająca opinię w sprawie finansowego wsparcia przez Gminę Rutki organizacji pozarządowej pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze

Plik PDF

 1.  

68/XVI/08

24.06.2008

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych

Plik PDF

 1.  

69/XVI/08

24.06.2008

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

70/XVI/08

24.06.2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

71/XVI/08

24.06.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

72/XVII/08

26.08.2008

w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze

Plik PDF

 1.  

73/XVII/08

26.08.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

74/XVII/08

26.08.2008

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011

Plik PDF

 1.  

75/XVII/08

26.08.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015

Plik PDF

 1.  

76/XVII/08

26.08.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin

Plik PDF

 1.  

77/XVIII/08

24.10.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

79/XVIII/08

24.10.2008

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym

Plik PDF

 1.  

80/XVIII/08

24.10.2008

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach do załatwiania indywidualnych spraw związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych

Plik PDF

 1.  

81/XVIII/08

24.10.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

 1.  

82/XVIII/08

24.10.2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

82/XVIII/08

24.10.2008

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Plik PDF

 1.  

83/XIX/08

20.11.2008

w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję planowaną do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011”

Plik PDF

 1.  

84/XIX/08

20.11.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

85/XX/08

19.12.2008

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

 1.  

86/XX/08

19.12.2008

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

 1.  

87/XX/08

19.12.2008

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2009 rok

Plik PDF

 1.  

88/XX/08

19.12.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

89/XXI/08

30.12.2008

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

90/XXI/08

30.12.2008

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Plik PDF

 1.  

91/XXI/08

30.12.2008

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Plik PDF

 1.  

92/XXI/08

30.12.2008

w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zambrowie

Plik PDF

 1.  

93/XXI/08

30.12.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015

Plik PDF

 1.  

94/XXI/08

30.12.2008

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

95/XXII/09

20.03.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

96/XXII/09

20.03.2009

w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

97/XXII/09

20.03.2009

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

98/XXII/09

20.03.2009

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rutki-Kossaki na lata 2009-2016

Plik PDF

 1.  

99/XXII/09

20.03.2009

w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze

Plik PDF

 1.  

100/XXIII/09

17.04.2009

w sprawie udzielenia absolutorium

Plik PDF

 1.  

101/XXIII/09

17.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

Plik PDF

 1.  

102/XXIII/09

17.04.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

103/XXIII/09

17.04.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

104/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

105/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plik PDF

 1.  

106/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

107/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Plik PDF

 1.  

108/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Plik PDF

 1.  

109/XXIV/09

30.06.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 - 2011

Plik PDF

 1.  

110/XXIV/09

30.06.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki na lata 2007 - 2013

Plik PDF

 1.  

111/XXIV/09

30.06.2009

w sprawie funduszu sołeckiego

Plik PDF

 1.  

112/XXV/09

21.08.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

113/XXV/09

21.08.2009

w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych

Plik PDF

 1.  

114/XXV/09

21.08.2009

w sprawie założenia Punktu Przyszkolnego w Szkole Podstawowej i ustalenia jego organizacji

Plik PDF

 1.  

115/XXV/09

21.08.2009

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Plik PDF

 1.  

116/XXVI/09

24.09.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy za 2009 rok

Plik PDF

 1.  

117/XXVI/09

24.09.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

118/XXVI/09

24.09.2009

w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami gminnymi

Plik PDF

 1.  

119/XXVI/09

24.09.2009

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawady

Plik PDF

 1.  

120/XXVI/09

24.09.2009

w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Plik PDF

 1.  

121/XXVII/09

29.10.2009

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

122/XXVII/09

29.10.2009

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Plik PDF

 1.  

123/XXVII/09

29.10.2009

w sprawie podatku od środków transportowych

Plik PDF

 1.  

124/XXVII/09

29.10.2009

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości za 2010 rok

Plik PDF

 1.  

125/XXVII/09

29.10.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

126/XXVIII/09

22.12.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

127/XXVIII/09

22.12.2009

wyrażająca opinię w sprawie finansowego wsparcia przez Gminę Rutki organizacji pozarządowej pod nazwa: Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze

Plik PDF

 1.  

128/XXIX/09

30.12.2009

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

129/XXIX/09

30.12.2009

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Plik PDF

 1.  

130/XXIX/09

30.12.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015

Plik PDF

 1.  

131/XXIX/09

30.12.2009

w sprawie budżetu gminy Rutki na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

132/XXIX/09

30.12.2009

w sprawie zmian w budżecie gminy Rutki na 2009 rok

Plik PDF

 1.  

133/XXX.10

27.01.2010

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach

Plik PDF

 1.  

134/XXX/10

27.01.2010

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rutkach-Kossakach

Plik PDF

 1.  

135/XXX/10

27.01.2010

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rutki na lata 2010 - 2014

Plik PDF

 1.  

136/XXX/10

27.01.2010

w sprawie przystąpienia Gminy Rutki do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

Plik PDF

 1.  

137/XXX/10

27.01.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

138/XXX/10

27.01.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

139/XXX/10

27.01.2010

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Plik PDF

 1.  

140/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie udzielenia absolutorium

Plik PDF

 1.  

141/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rutkach

Plik PDF

 1.  

142/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie funduszu sołeckiego

Plik PDF

 1.  

143/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

144/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie zatwierdzenia ceny za wodę dostarczaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Narew” w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

145/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie opracowania wniosku i realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w tym zabezpieczeniu 15 % wkładu własnego

Plik PDF

 1.  

146/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie zmian w podziale Gminy Rutki na obwody głosowania

Plik PDF

 1.  

147/XXXI/10

26.03.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

148/XXXII/10

6.05.2010

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Plik PDF

 1.  

149/XXXII/10

6.05.2010

w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko

Plik PDF

 1.  

150/XXXII/10

6.05.2010

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

151/XXXIII/10

17.06.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

152/XXXIII/10

17.06.2010

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego organizacji pozarządowej Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strękowej Górze i uczestnictwo w realizacji IX edycji Programu Stypendia Pomostowe

Plik PDF

 1.  

153/XXXIII/10

17.06.2010

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki

Plik PDF

 1.  

154/XXXIII/10

17.06.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

155/XXXIII/10

17.06.2010

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

Plik PDF

 1.  

156/XXXIV/10

6.08.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

157/XXXIV/10

6.08.2010

w sprawie opracowania wniosku i realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion, w tym zabezpieczeniu 15 % wkładu własnego

Plik PDF

 1.  

158/XXXIV/10

6.08.2010

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rutki na lata 2007 – 2013

Plik PDF

 1.  

159/XXXIV/10

6.08.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2011

Plik PDF

 1.  

160/XXXIV/10

6.08.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

161/XXXV/10

20.09.2010

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Plik PDF

 1.  

162/XXXV/10

20.09.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

163/XXXV/10

20.09.2010

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Plik PDF

 1.  

164/XXXVI/10

29.10.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

165/XXXVI/10

29.10.2010

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Rutki

Plik PDF

 1.  

166/XXXVII/10

10.11.2010

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Plik PDF

 1.  

167/XXXVII/10

10.11.2010

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia przez Gminę Rutki

Plik PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Iwona Chojnowska

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Paweł Dębnicki

Modyfikujący: Paweł Dębnicki

Data modyfikacji: 2017-11-29

Opublikował: Paweł Dębnicki

Data publikacji: 2017-11-28

Rejestr zmian